Obchodné podmienky

 

Vitajte v našom internetovom obchode

Pred nákupom si pozorne prečítajte obchodné podmienky.

Ak si v našom e-shope objednáte tovar, považujeme túto objednávku za záväznú podľa Obchodných podmienok vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah. V prípade, že sa nedohodneme na vystornovaní objednávky a vy tovar nepreberiete a nezaplatíte dobierku, dôjde žiaľ k uverejneniu vášho mena na našej čiernej listine .

Obchodné podmienky internetového obchodu www.destkyrajdrobceka.eu

Objednanie tovaru

Objednávky na jednotlivé druhy tovaru je možné realizovať prostredníctvom nákupného košíka v obchode.

Odoslaním objednávky sa táto stáva pre kupujúceho záväznou a zákazník zároveň súhlasí s obchodnými podmienkami internetového obchodu www.destkyrajdrobceka.eu. Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácií, alebo pri realizácií objednávky. Po preverení dostupnosti tovaru a termínu dodania obdržíte potvrdenie objednávky zo strany www.destkyrajdrobceka.eu . Od tohto okamihu vzniká záväzný kúpno-predajný vzťah.

Storno objednávky

Záväzné objednávky je možné stornovať do 1 hodiny od momentu ukončenia objednávky formou:
- telefonicky na číslach: 0907 487 678, 0911 487 678
- e-mailom na adresu:
objednavky@detskyrajdrobceka.eu
Predávajúci má právo zrušiť záväznú objednávku, ak cena tovaru nebola uhradená riadne a včas dohodnutým spôsobom, alebo ak si kupujúci neprevezme tovar do dňa rezervácie.
Záloha uhradená za účelom rezervácie a objednania tovaru je po zrušení objednávky samostatne nevratná.

Dodacie a platobné podmienky

Objednaný tovar je možné vyzdvihnúť osobne po telefonickom dohovore, nechať doručiť poštou alebo kuriérom.

Ak už bude odoslaný tovar a nebude vyzdvihnutý bude učtovaný manipulačný poplatok 25% z ceny objednaného tovaru plus s prepravným poplatkom.

Minimálna hodnota objednávky je 20 eur s dph. Pri nedodržaní tejto hodnoty sú fakturované expedičné náklady vo výške 5 eur s dph!

Pri objednávke tovaru z cenníka kočíky je potrebné zabezpečiť si vlastnú prepravu alebo príplatkovú, prípadne Vám tovar odošleme našim kuriérom s doučtovaním prepravného poplatku 5 eur s dph.

Pri expedovaní nadrozmerného tovaru -  nábytku ako skriňa, komoda, regál a väčšia drevená postieľka je taktiež potrebné zabezpečiť si vlastnú alebo príplatkovú prepravu. V prípade odoslania skrine, komody alebo regálu našou prepravnou spoločnosťou Vám bude účtovaný prepravný poplatok 5 eur s dph.

Cena za doručenie

Slovenskou poštou 2,00 eur

Kuriérom 5,00 eur

Príplatok za dobierku 1,50 eur

Pri platbe uvádzajte vždy ako variabilný symbol číslo faktúry, resp. zálohovej faktúry.

Spôsob platby

Kupujúci za tovar zaplatí v Eurách (prípadne inej mene) spôsobom dohodnutým v objednávke, a to:

- dobierkou - za tovar platí pri prevzatí

- úhradou na účet bankovým prevodom

Pri platbe uvádzajte vždy ako variabilný symbol číslo faktúry, resp. zálohovej faktúry.

Kupujúci za objednaný tovar zaplatí spôsobom, akým si vyberie pri objednávacom formulári. Má možnosť platiť dobierkou (tovar vyplatí na pošte alebo kuriérovi) alebo prevodom , kedy mu prídu všetky potrebné údaje na platbu na mail spolu so súpisom objednaného tovaru.
Ak si vyberiete možnosť - platba prevodom na účet:

Dodacie lehoty

Objednávka tovaru sa spracováva v priebehu 1-2 dní, pričom o vybavení objednávky budete informovaný

 e-mailom alebo telefonicky. Ak platíte prevodom na účet, doba spracovania začína plynúť až po poukázaní čiastky na náš účet.

K expedičnej dobe treba pripočítať čas potrebný na doručenie. Pri zaslaní tovaru poštou je tento čas približne 2-5 dní.

Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na miesto odberu, ktoré si kupujúci uviedol v objednávke. Pri preberaní tovaru je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky a tieto potvrdiť na prepravnom liste. Neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nemusia byť akceptované.

Právo na zmenu ceny Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu ceny. Platné ceny sú potvrdené kupujúcemu v okamihu potvrdenia objednávky. Ak je v čase expedovania cena tovaru nižšia ako na potvrdenej objednávke, tovar je predávajúcemu dodaný za platnú cenu v okamihu expedovania. Pokiaľ je predajná cena vyššia ako cena uvedená na objednávke, je kupujúci o tom informovaný a situácia sa rieši po vzájomnej dohode kupujúceho s predávajúcim.

Nadobudnutie tovaru

- Tovar sa považuje za dodaný, okamihom prevzatia kupujúcim pri osobnom odbere, resp. okamihom jeho odberu dopravnou spoločnosťou
- Akékoľvek nedostatky zásielky, alebo neúplnosť dokumentov je kupujúci povinný oznámiť ihneď pri preberaní tovaru, inak sa tovar považuje za riadne dodaný
- Tovar zostáva majetkom predávajúceho až do úplného zaplatenia


Dodacie (dopravné) podmienky
* Pri prevzatí zásielky je zákazník povinný prekontrolovať stav zásielky (počet a neporušenosť balíkov ..) a odmietnuť prevzatie neúplnej, alebo poškodenej zásielky.

Vrátenie tovaru

V súlade so zákonom o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) môžete tovar zakúpený v našom internetovom obchode vrátiť do 7 pracovných dní od dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote jeho list o odstúpení od zmluvy doručený predávajúcemu. Toto právo platí aj v prípade, ak si zákazník tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne priamo u predajcu.
Tovar je potrebné vrátiť na adresu sídla spoločnosti v originálnom balení, kompletný (vrátane záručného listu, návodu a pod.), nepoužitý a nepoškodený. Vrátenie tovaru nám oznámte vopred a uveďte akým spôsobom bude tovar doručený. Prepravné náklady pri vrátení tovaru hradí zákazník. Tovar zaslaný na dobierku nebude prijatý.

Ak sa rozhodnete pre odstúpenie v tejto lehote 7 dní, prosíme Vás o dodržanie týchto podmienok:

  • Kontaktujte nás, že žiadate o odstúpenie od zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a Vaším číslom účtu pre vrátenie peňazí. Ak ste už tovar obdržali a prevzali, zašlite ho späť na našu dodaciu adresu uvedenú na faktúre a to za nasledujúcich podmienok:
  • tovar musí byť v pôvodnom nepoškodenom obale
  • tovar nesmie byť poškodený
  • tovar musí byť kompletný (vrátane príslušenstva, záručného listu, návodu atd.)
  • zašlite spolu s dokladom o kúpe
  • Tovar prosíme, posielajte doporučene a poistený, nakoľko neručíme za jeho prípadnú stratu na ceste k nám (doporučene neznamená na dobierku).
  • Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru Vám peniaze za tovar zašleme na Váš účet (najneskôr do 7 pracovných dni) po fyzickom obdržaní tovaru.
  • V prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok nebudeme žiaľ môcť akceptovať odstúpenie od spotrebiteľskej zmluvy a tovar bude vrátený na náklady odosielajúceho nas

Reklamácia

Reklamácia chýb tovaru zistených počas záručnej doby sa riadi reklamačným poriadkom.

Uplatnenie reklamácie v záručnej dobe

Ak zistíte chybu výrobku, na ktorú sa vzťahuje reklamácia počas záručnej doby, zistené chyby nám oznámte čo najskôr e-mailom , telefonicky alebo písomne na uvedené kontakty. Reklamácia by mala obsahovať nasledovné informácie:

názov a typ tovaru ktorý reklamujete

dôvod reklamácie (popis vady)

dátum nákupu - číslo objednávky

Záručná doba

Záručná doba poskytovaná pri predaji je 24 mesiacov odo dňa nákupu, pokiaľ predávajúci nestanoví dlhšiu dobu. Záručná doba začína plynúť dňom predaja. Zistíte ho na doklade o kúpe - faktúra,resp.pokladničný blok... Tento doklad si preto starostlivo uchovajte.

Ochrana osobných údajov

Z dôvodu poskytnutia kvalitných a rýchlych služieb potrebujeme poznať niektoré vaše osobné údaje. Tieto dáta využívame pri realizácii záväzkov vyplývajúcich z objednávky. Osobné údaje kupujúcich považujeme za dôverné informácie, ktoré chránime pred zneužitím a neposkytujeme tretím osobám.

 

SPÔSOB DORUČENIA

POŠTOVNÉ

BALNÉ

Doručenie Slovenskou poštou

2,00 EUR

ZDARMA

Doručenie kuriérom

5,00 EUR

ZDARMA

 

SPÔSOB ÚHRADY

POPLATOK

Platba bankovým prevodom

BEZ POPLATKU

Platba dobierkou

1,50 EUR

 

Doplnkové informácie